^Back To Top

Laboratory of Polymers & Biomaterials

Institute of Fundamental Technological Research

 • 1 Oliwia Jeznach as a laureate of the Kosciuszko Foundation scholarship

  It is our pleasure to inform you that our team member, Mrs. Oliwia Jeznach has become one of the laureate of scholarship granted by the Kosciuszko Foundation. Congratulations Oliwia!
  Read Me...
 • 2 Professor dr hab. Andrzej Ziabicki

  We announce with very deep regret that on March 14th, 2019 left us our great Master and Teacher - Professor dr hab. Andrzej Ziabicki.
  Read Me...
 • 3 New internschip students in our laboratory!

  As every year new internship students will join our research team! To get know who will join us this summer please see in the link below...
  Read Me...
 • 4 Polish-Israeli Conference on Electrospinning and Tissue Engineering

  It is our great pleasure to announce the 1st Polish-Israeli Conference on Electrospinning and Tissue Engineering (PICETE 2018), which will be held on 4-5th October 2018 in Warsaw, Poland, at the Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences.Kindly visit the PICETE2018 conference website.
  Read Me...
 • 5 New OPUS and PRELUDIUM grant in our laboratory!

  We would like to inform that National Centre of Science granted the project of our laboratory leader, prof. Paweł Sajkiewicz and our colleague, Piotr Denis, M.Sc., in OPUS and PRELUDIUM program, respectively. Both, projects were subbmited in the ST8 category - Process and production engineering. Congratulations for the project leaders!
  Read Me...

Source of founding: National Science Centre (NCN), Opus Program

Duration: 2014-04-20 / 2018-02-19

Project No: 2013/09/B/ST8/03463

Participants: Judyta Dulnik, Piotr Denis, Dorota Kolbuk, Martyna Kucharska

Achievments

Do najważniejszych osiągnięć projektu należy zaliczyć:

 • Zbadanie możliwości oraz opracowanie optymalnych warunków procesu formowania submikronowych włókien dwuskładnikowych polikaprolakton (PCL) – żelatyna (Gt) oraz PCL – kolagen (Col) metodą elektroprzędzenia z wykorzystaniem jako rozpuszczalnika mieszaniny kwasu octowego i mrówkowego (AA/FA). Są to rozpuszczalniki alternatywne - o znacznie mniejszej toksyczności (cytotoksyczności) w porównaniu do powszechnie stosowanych dla takich układów polimerowych, silnie toksycznych, rozpuszczalników jak np. heksafluoroizopropanol (HFIP). W roku publikacji tego osiągnięcia (2015), zgodnie z wiedzą autorów,  proces ten był procesem nowatorskim w skali światowej;
 • Wykazano wyraźny wpływ rozpuszczalnika użytego w procesie elektroprzędzenia na strukturę włókien dwuskładnikowych PCL–Gt oraz PCL–Col. Konsekwencją tego jest różna szybkość degradacji materiału wyrażająca się różną szybkością wymywania polipeptydu w buforze fosforanowym (PBS) w 37°C, czyli w warunkach naśladujących środowisko żywego organizmu.
 • Wykonane badania biologiczne in-vitro na ekstraktach wykazały, iż materiały formowane z wykorzystaniem mieszaniny kwasu octowego i mrówkowego nie są cytotoksyczne. Z kolei badania biologiczne in-vitro w kontakcie bezpośrednim pokazały, iż mogą być z powodzeniem stosowane jako rusztowania dla komórek, sprzyjając ich efektywnemu rozwojowi.

Publications 

Dulnik J., Denis P., Sajkiewicz P., Kołbuk D., Choińska E., Biodegradation of bicomponent PCL/gelatin and PCL/collagen nanofibers electrospun from alternative solvent system, POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, Vol.130, pp.10-21, 2016        

Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P., Electrospinning and Structure of Bicomponent Polycaprolactone/Gelatin Nanofibers Obtained Using Alternative Solvent System, INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, Vol.64, No.7, pp.354-364, 2015         

Judyta Dulnik, Dorota Kolbuk, Piotr Denis, Pawel Sajkiewicz, Cellular studies of electrospun PCL/biocomponent nanofibers from alternative and traditional solvents, European Cells and Materiale, Vol. 33 Sup. 2, 715, 2017       Dulnik J., Denis P., Sajkiewicz P., Kołbuk D., Biodegradation of bicomponent PCL/Gelatin nanofibres electrospun from alternative solvent system. Structure and properties analysis, ELECTROSPUN NANO- AND MICROFIBRES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS CONFERENCE, 2015-08-31/09-03, EGER (HU), pp.1, 2015                       

Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P., Electrospinning and structure of bicomponent polycaprolactone/gelatin nanofibers obtained using alternative solvent system, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIO-BASED POLYMERS AND COMPOSITES, 2014-08-24/08-28, VISEGRAD (HU), pp.1-2, 2014

 

COPYRIGT Laboratory of Polymers and Biomaterials IPPT PAN FREE JOOMLA TEMPLATES